Wybory Prezydenta RP 2020 28 czerwca 2020


Wyniki głosowania w II turze gmina Poręba

13‑07‑2020 08:54:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach Prezydenta RP.

01‑07‑2020 14:19:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kalendarz wyborczy na II turę wyborów Prezydenta RP.

01‑07‑2020 13:56:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020 r. o kandydatach wybieranych w drugiej turze wyborów Prezydenta RP.

01‑07‑2020 13:54:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta RP w Porębie

30‑06‑2020 10:10:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

26‑06‑2020 09:40:53

W dniu 25 czerwca 2020 r., na stronie Ministerstwa Zdrowia (adres www: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich), opublikowane zostały wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

Zgodnie z pkt 2 przedmiotowych wytycznych: „Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.”.

Jednocześnie informuję, iż na mocy art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ustawodawca dodał do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej art. 8a ust. 5 pkt 2, zgodnie z którym Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydać zalecenia i wytyczne „określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Zgodnie z art. 8a ust. 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Poręba

25‑06‑2020 14:44:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Poręba

18‑06‑2020 08:20:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Porębie

16‑06‑2020 09:06:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin
, w dniu:  04‑06‑2020 11:59:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin
, w dniu:  04‑06‑2020 11:59:30
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2020 08:55:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie