Środowisko


ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego 

04‑08‑2020 09:38:33

ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego (zbiornika) dla płazów w km 39+600 linii kolejowej 182, zlokalizowanego na działce nr ewid. 13512 obręb 0001 Poręba, gmina Poręba, powiat zawierciański, województwo śląskie

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręba

08‑07‑2020 14:41:17
Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręba projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O B W I E S Z C Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach

29‑06‑2020 15:41:07
O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, zawiadamia o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.23

10‑06‑2020 21:37:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.

25‑02‑2020 16:32:32

Burmistrz Miasta Poręba informuje, że w dniach od 11 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 2020.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

25‑02‑2020 16:29:10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na działkach oznaczonych nr ewid.: 9950/21, 9950/20, 9950/19 położonych w Porębie, ul. Modrzewiowa”.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

15‑01‑2020 11:30:05

O G Ł O S Z E N I E

     Uprzejmie informujemy, że Gmina Poręba zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w 2020 roku.

Uzyskanie dofinansowania będzie dotyczyło zadań, które zostaną zrealizowane do 30 września 2020 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko potwierdzony kartą przekazania odpadów, a ponadto zadania te nie mogą być rozpoczęte przed podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Poręba a  WFOŚiGW w Katowicach.

   
Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 5) w godzinach pracy Urzędu w celu złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.                    

Wnioski należy składać  do  dnia  28 lutego 2020 roku.

   Druk wniosku oraz druk „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, będącej jednym z wymaganych załączników do wniosku, są dostępne w Urzędzie Miasta Poręba (pok. nr 5) lub na stronie internetowej http://bip.umporeba.finn.pl/  

    Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego dofinansowania można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 67 71 203 (osoba do kontaktu: Renata Otręba).

 

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA

 RYSZARD SPYRA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba za 2018 rok

30‑04‑2019 16:39:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępwanie administracyjne

29‑01‑2019 12:07:33
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709S na odcinku Poręba - Zawiercie” od skrzyżowania z drogą krajową DK 78 do granicy miasta - gminy Poręba z granicą miasta-gminy Zawiercie. (ul. Myśliwska w Porębie)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Kamil Kowalik
email: kkowalik@umporeba.pl tel.:326771867
, w dniu:  19‑01‑2016 09:10:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ajchenlaub
email: ajchenlaub@umporeba.pl tel.:(32) 67 71 867 fax: (32) 677 17 46
, w dniu:  19‑01‑2016 09:10:06
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2020 09:42:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie